Keskustelutilaisuudet saimaannorpan ja kalastuksen yhteensovittamisesta

27.05.2020

Saimaannorppa ja kalastus -työryhmä kokoontui tiistaina 26.5.2020. Tuossa tapaamisessa vahvistettiin alueellisten keskustelujen ajankohdat saimaannorpan esiintymisalueilla. Keskustelutilaisuudet pidetään Rääkkylässä 25. elokuuta, Rantasalmella 26. elokuuta, Puumalassa 27. elokuuta, Taipalsaarella 2. syyskuuta ja Punkaharjulla 3. syyskuuta.

Tilaisuuksien järjestelyistä vastaavat maakuntien liitot, ja ne ovat kaikille avoimia. Lisäksi aiheesta järjestetään verkkokysely.

Valtioneuvoston asetus eräistä kalastusrajoituksista Saimaalla (259/2016) on voimassa 14.4.2021 asti ja nyt valmistellaan uuden asetuksen sisältöä. Tilaisuuksien tarkoituksena on saada työryhmän tietoon alueella vakituisesti tai lomalla asuvien henkilöiden näkemykset ja kokemukset saimaannorpan suojelemiseksi tehdyistä kalastusrajoituksista sekä kehitysehdotukset uusille rajoituksille.

Työryhmä toivoo myös, viitaten saimaannorpan kuuttien suureen pesäkuolleisuuteen tänä keväänä (Pesään kuolleet kuutit 9 kpl, päivitetty 21.4.2020, Metsähallitus; toimittajan lisäys), että heinäkuussa kalastajat pyrkisivät omaehtoisesti välttämään riskiä, että saimaannorppa kuolee verkkoon.

Verkkokalastus Saimaalla vaatii tänä vuonna erityistä varovaisuutta. - Maa- ja metsätalousministeriön uutinen 26.5.2020

27.05.2020Keskustelutilaisuudet saimaannorpan ja kalastuksen yhteensovittamisesta
05.05.2020Vuoden jatkoaika käyttö- ja hoitosuunnitelmien laatimiselle
23.02.2020MTK syyttää kuntia maakauppoihin painostamisesta ja pakkolunastuksella uhkaamisesta
23.12.2019Uusi kalastuslaki heikentää omistajan perusoikeuksia
05.12.2019Maanomistaja 2/2019 Vesialue-teemanumero
25.10.2019Luonnonvarakeskukselta tuhti tietopaketti kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien valmistelun tueksi
17.09.2019VEALO aloitti toimintansa elokuussa 2019
29.08.2019Porvoo-Sipoon kalatalousalueen KHS malli julkaistu
13.03.2019Eduskunta hyväksyi kalastuslain muutoksen 309/2018
13.02.2019Lapin jokivarsien kalastajat vaativat oikeuksiaan lakiin

Siirry arkistoon »