Mitä on onkiminen?

Onkiminen on kalastusta yhdellä vavalla ja koukulla ilman viehettä ja heittokalastukseen soveltuvaa kelaa.


Mitä on pilkkiminen?
Pilkkiminen on kalastusta yhdellä lyhyehköllä vavalla ja siimaan kiinnitetyllä pystysuunnassa liikuteltavalla pilkillä.

Mitä on viehekalastus?
Viehekalastus on muuta kalastamista yhdellä vavalla ja vieheellä kuin onkimista tai pilkkimistä, vetouistelua yhdellä vavalla, vieheellä ja painovieheellä sekä kelaongintaa.

Mikä on viehe?

Viehe on keinotekoisesti valmistettu uistin, vaappu, perhoa jigi tai niihin rinnastettava koukuilla varustettu houkutin, joka liikkeellään, värillään tai muodollaan houkuttaa kalaa iskemään.

Mikä on seisova pyydys?

Seisova pyydys on paikalleen pyyntiin laskettu kalanpyydys, kuten verkko, pitkäsiima ja muu koukkupyydys, rysä, katiska tai muu sulkupyydys.


Mikä on kalastuslupa?
Katso kohta vesialueen omistajan lupa.

Mikä on vesialueen omistajan lupa?
Vesialueen omistajan lupaa tarvitaan, kun kalastetaan useammalla kuin yhdellä vieheellä tai vavalla ja seisovilla pyydyksillä, kuten verkoilla tai katiskoilla.

Mikä on kalastonhoitomaksu?
Kalastonhoitomaksu (kansan suussa kalastuskortti) on kalatalouden edistämiseksi valtiolle suoritettava veroluonteinen maksu. Alle 18-vuotiaat ja yli 65-vuotiaat henkilöt ovat vapautettuja kalastonhoitomaksun maksamisesta.

Mikä on kalatie?

Kalatie on keinotekoinen laite (esim. kalahissi) tai rakennelma, joka mahdollistaa kalojen nousun ylävirtaan luonnollisen esteen (esim. putous) tai keinotekoisen esteen (pato, voimalaitos) takia. Kaikenlainen kalastus on kielletty itse kalatiessä sekä kahdensadan metrin matkalla sen tai muun vastaavan laitteen ylä- ja alapuolella.

Mikä on kalaväylä?

Kalaväylä on kolmannes keskivedenkorkeuden mukaisesta joen, salmen tai kapeikon leveydestä sen syvimmällä kohdalla. Kalaväylä on pidettävä vapaana pyydyksistä kalan kulun turvaamiseksi. Missä joki yhtyy mereen tai järveen, kalaväylä on kolmannes keskivedenkorkeuden mukaisesta vesialueen leveydestä sen syvimmällä kohdalla ja ulottuu niin kauaksi selkäveteen, että kalan kulku on turvattu.

Mikä on osakaskunta?

Osakaskunta on määritetty yhteisaluelaissa. Yhteisellä alueella tarkoitetaan kahdelle tai useammalle kiinteistölle yhteisesti kuuluvaa aluetta. Yhteisellä erityisellä etuudella tarkoitetaan kahdelle tai useammalle kiinteistölle yhteisesti kuuluvaa oikeutta koskivoimaan, kalastukseen tai muuhun sellaiseen maa- tai vesialueen käyttöön toisen kiinteistön alueella. Yhteisen alueen tai yhteisen erityisen etuuden osakkaita ovat kiinteistöjen omistajat. Osakkaat muodostavat osakaskunnan. Osakaskunnan tehtävänä on huolehtia yhteisen alueen tai yhteisen erityisen etuuden hallinnosta ja aluetta tai etuutta koskevien muiden asioiden hoidosta.