SäännötOTE YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN 1-3§:


1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Vesialueomistajain liitto VEALO ry., ruotsiksi Vattenområdeägarnas förbund VEALO rf.

Vesialueomistajain liitto VEALO ry:stä käytetään epävirallista lyhennettä VEALO. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä liitto. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko maa.


2 § Liiton tarkoitus

Liitto on sekä vesialueita omistavien kansalaisten, yhteisöjen ja yritysten että kalastusoikeuden haltijoiden valtakunnallinen edunvalvontajärjestö.

Liiton tarkoituksena on toimia:

- perustuslaillisen omaisuuden suojan puolustajana,
- kalastus- metsästysoikeuksien käsitteiden sisällön, arvon ja merkityksen suojaamiseksi,
- yksityisomistuksen edunvalvojana,
- kotitarvekalastuksen merkityksen turvaamiseksi sekä paikallisyhteisöjen perinnekalastustapojen säilyttämiseksi,
-sekä hyvän hallinnon ja läheisyysperiaatteen edistämiseksi.

Liitto on poliittisesti sitoutumaton edunvalvontajärjestö.


3 § Liiton toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto:

- tekee esityksiä sekä antaa lausuntoja eduskunnalle, valtioneuvostolle ja ministeriöille, virastoille, laitoksille ja yhteisöille, sekä kansainvälisille toimielimille,
- harjoittaa tiedotustoimintaa herättääkseen yleistä mielenkiintoa,
- osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun,
- harjoittaa julkaisu- ja esitelmätoimintaa,
- harjoittaa jäsenistöään palvelevaa neuvontatoimintaa,
- voi tehdä kanteluita ja huomautuksia edustaen liittoa, jäseniään tai osaa jäsenistään,
- avustaa jäsenistöään muillakin mahdollisilla tavoilla,
- avustaa lehdistöä ja muita joukkoviestimiä sekä eri järjestöjä toimialaansa koskevissa kysymyksissä,
- ottaa osaa toimialansa kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön,
- pyrkii toimimaan valtakunnallisena kalastusalan järjestönä.
- toimii asiantuntijajärjestönä, palvelujärjestönä, sekä
- kansainvälisenä vaikuttaja- ja yhteistyöjärjestönä.