Saimaannorppa ja kalastus -työryhmän raportti julkaistu

22.01.2021

Saimaannorppa ja kalastus -työryhmä luovutti loppuraporttinsa maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle 21.1.2021. Työryhmän esityksen lähtökohtana on turvata saimaannorppakannan kasvu suojelustrategian tavoitteiden mukaisesti. Samalla pyritään mahdollistamaan sekä kaupallinen että kotitarve- ja vapaa-ajankalastus. Työryhmä teki yhteensä 35 toimenpide-esitystä, joita tullaan käyttämään pohjana sekä uudelle valtioneuvoston asetukselle kalastusrajoituksista Saimaalla että uusille vapaaehtoisille sopimuksille kalastuksen rajoittamiseksi saimaannorpan suojelemiseksi. Nykyisen valtioneuvoston asetuksen voimassaolo päättyy 14.4.2021 ja vapaaehtoisten suojelusopimusten voimassaolot päättyivät jo 31.12.2020. Ennen valtioneuvoston käsittelyä asetusehdotus lähetetään lausunnolle.

Työryhmä esittää, että nykyistä 2.770 km2 asetus- ja sopimusaluetta laajennettaisiin noin 3.000 km2 yhtenäiseksi alueeksi tiedossa olevien saimaannorppien pesintöjen perusteella.

Verkkokalastus on ollut Saimaan kalastusrajoitusalueella kokonaan kiellettyä 15.4. – 30.6. välisenä aikana, poislukien alle 22 mm solmuvälin muikkuverkoilla.

Johtuen heinäkuussa tapahtuneista saimaannorppien sivusaaliskuolemisista kalaverkkoihin, keskusteluun nousi verkkokalastuksen rajoittaminen myös heinäkuussa. Työryhmän jäsenten mielipiteet jakautuivat asiassa, joten työryhmä päätti olla ottamatta kantaa asiaan. Sen sijaan aiheesta laadittiin vaikutusarvio. Työryhmä ei esitä muikkuverkkojen käytön kieltämistä.

Vapaaehtoisten saimaannorpan suojelusopimusten korvaus on ollut vuodesta 1982 lähtien 1,7 euroa hehtaarilta. Korvaus on maksettu vesialueen omistajalle kalastuksen rajoittamisesta. Kalastusrajoitukset vievät vesialueen omistajien päätäntävaltaa ja kalastusoikeutta juuri niiden pyydysten osalta, jotka ovat kalastusoikeuden käytön konkreettinen elementti. Kalastusoikeus nauttii perustuslaillista omaisuuden suojaa. Työryhmä esittää korvaustason nostamista 2,5 euroon/ha. 

Työryhmäraportissa ei käsitellä kuuttien suojelemista petoeläimiltä, vaikka keväällä 2020 pesään kuolleista 10 kuutista kettu tappoi seitsemän.

Juha-Pekka Ripatti

toiminnanjohtaja

09.05.2023Korkeimman hallinto-oikeuden päätös selkeytti kalastuslain tulkintaa
14.04.2023Kalastuksen järjestäminen yksityisoikeudellisella sopimuksella
23.06.2021Saimaan norppasaaristosta UNESCOn maailmanperintökohde?
11.05.2021VEALOn toiminnanjohtaja Ripatin radiohaastattelu saimaannorpan suojelusta
22.04.2021VEALOn toiminnanjohtaja Ripatin radiohaastattelu
26.03.2021Saimaannorpan suojelumyönteisyys uhattuna
22.01.2021Saimaannorppa ja kalastus -työryhmän raportti julkaistu
08.01.2021Lausunto omistajakorvauksien jakoperusteista 8.1.2021
02.12.2020Kalastusoikeuksien vuokraamisesta lisätuloja osakaskuntatoimintaan
15.10.2020Ministeriö julkaisi yhteenvedon saimaannorppakeskustelujen palautteista

Siirry arkistoon »