Lausunto omistajakorvauksien jakoperusteista 8.1.2021

08.01.2021

Maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut asetuksen kalavesien yleiskalastusoikeuksien hyödyntämisestä sekä kalastusopastoimintaan perustuvasta käytöstä vesialueen omistajille maksettavien korvauksien jakoperusteista. Asetuksella säädettäisiin yksityiskohtaisemmin vesialueiden omistajille maksettavien korvausten jakoperusteista ja asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.2.2021.

VEALO kiinnitti lausunnossaan huomiota siihen, että Luonnonvarakeskus selvittäisi viiden vuoden välein viehekalastusrasituksen valtakunnallisesti, ELY-keskuksittain ja kalatalousaluekohtaisesti. Selvitys tapahtuisi kalastonhoitomaksurekisterissä oleville henkilöille lähetettävillä tiedusteluilla.

VEALOn näkemyksen mukaan Luonnonvarakeskuksen tulisi selvittää viehekalastusrasitus myös kalatalousaluetta pienemmissä yksiköissä, vaikka käyttö- ja hoitosuunnitelmissa tulisikin selvittää kalatalousalueen sisäistä viehekalastusrasitusta. On erittäin epätodennäköistä, että kalatalousalue pystyisi tällaisen selvityksen toteuttamaan luotettavasti.

Juha-Pekka Ripatti

toiminnanjohtaja

09.05.2023Korkeimman hallinto-oikeuden päätös selkeytti kalastuslain tulkintaa
14.04.2023Kalastuksen järjestäminen yksityisoikeudellisella sopimuksella
23.06.2021Saimaan norppasaaristosta UNESCOn maailmanperintökohde?
11.05.2021VEALOn toiminnanjohtaja Ripatin radiohaastattelu saimaannorpan suojelusta
22.04.2021VEALOn toiminnanjohtaja Ripatin radiohaastattelu
26.03.2021Saimaannorpan suojelumyönteisyys uhattuna
22.01.2021Saimaannorppa ja kalastus -työryhmän raportti julkaistu
08.01.2021Lausunto omistajakorvauksien jakoperusteista 8.1.2021
02.12.2020Kalastusoikeuksien vuokraamisesta lisätuloja osakaskuntatoimintaan
15.10.2020Ministeriö julkaisi yhteenvedon saimaannorppakeskustelujen palautteista

Siirry arkistoon »