Saimaan norppasaaristosta UNESCOn maailmanperintökohde?

23.06.2021

Suomessa on tällä hetkellä yksi maailmanperintöluontokohde, Merenkurkun saaristo vuodelta 2006 (www.highcoastkvarken.org). Kulttuurisia suomalaisia maailmanperintökohteista ovat Suomenlinnan merilinnoitus, Vanha Rauma, Petäjäveden vanha kirkko, Verlan puuhiomo ja pahvitehdas, Sammallahden pronssikautinen hautaröykkiöalue ja Struven ketju.

Suomi päivitti tammikuussa 2021 UNESCOn maailmaperintökohteita koskevan aieluettelonsa. Aikaisemmasta aieluettelosta pidettiin voimassa vain Inarinjärven Ukonsaarta koskeva esitys. Päivitetylle listalle lisättiin luontokohteena Saimaan norppasaaristoa koskeva hanke ja kulttuurikohteena Alvar Aallon arkkitehtuuria koskeva hanke. Aieluettelon päivityksellä ja nyt käynnistetyllä hankkeella on tarkoitus valmistella varsinainen hakemus UNESCOn maailmanperintökohteeksi vuodeksi 2024. Saimaan maailmanperintöhankkeen kotisivut löytyvät osoitteesta https://www.metsa.fi/projekti/saimaan-maailmanperintohanke/ .

Saimaan norppasaariston maailmanperintökohde on tarkoitus perustaa jo olemassa olevista Natura 2000 -ohjelmaan kuuluvista alueista. Metsähallituksen kotisivuilla olevan materiaalin perusteella maailmanperintökohde ei toisi mukanaan muutoksia maanomistukseen alueella, eikä status vaikuttaisi alueella asuvien ja mökkeilevien ihmisten arkiseen elämään, eikä sillä ole myöskään vaikutuksia muun muassa metsätalouteen, maatalouteen tai kalastukseen alueella.

”Kuntien maankäytön suunnittelu ja toimintojen kehittäminen tulee integroida maailmanperintökohteiden vaalimiseen.” (Kohta 3.5 Yhteisöt, Kansallinen maailmanperintöstrategia 2015 – 2025).

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoi 11.11.2020 Maailmanperintöfoorumissa: ”Kansallisen kaupunkipuiston perustaminen Savonlinnaan ja verkkokalastusrajoitusten päivittäminen olisivat tarpeellinen lisätuki hankkeen läpimenolle Unescossa.” (Ympäristöministeriön tiedote 11.11.2020)

Saimaan norppasaariston maailmanperintö -hankkeesta on avattu verkkokysely, jossa kaikki pääsevät kertomaan omia näkemyksiään Saimaan maailmanperintöhankkeesta ja osallistumaan suunnitteluun. Verkkokysely löytyy osoitteesta https://new.maptionnaire.com/q/3sus6gzl618d . Kysely on vastattavissa 25.5. - 15.7.2021 välisenä aikana. Metsähallitus järjestää mahdollisesti loppukesästä/alkusyksystä webinaarin verkkokyselyn tuloksista.

Juha-Pekka Ripatti

toiminnanjohtaja

09.05.2023Korkeimman hallinto-oikeuden päätös selkeytti kalastuslain tulkintaa
14.04.2023Kalastuksen järjestäminen yksityisoikeudellisella sopimuksella
23.06.2021Saimaan norppasaaristosta UNESCOn maailmanperintökohde?
11.05.2021VEALOn toiminnanjohtaja Ripatin radiohaastattelu saimaannorpan suojelusta
22.04.2021VEALOn toiminnanjohtaja Ripatin radiohaastattelu
26.03.2021Saimaannorpan suojelumyönteisyys uhattuna
22.01.2021Saimaannorppa ja kalastus -työryhmän raportti julkaistu
08.01.2021Lausunto omistajakorvauksien jakoperusteista 8.1.2021
02.12.2020Kalastusoikeuksien vuokraamisesta lisätuloja osakaskuntatoimintaan
15.10.2020Ministeriö julkaisi yhteenvedon saimaannorppakeskustelujen palautteista

Siirry arkistoon »