Usein kysyttyjä kysymyksiä


Millä aikataululla 2015 kalastuslain toimeenpano etenee?

Uudet kalatalousalueet (118 kpl) ovat järjestäytyneet maaliskuuhun 2019 mennessä. Kalatalousalueet jättävät yleiskokouksiensa hyväksymät käyttö-ja hoitosuunnitelmaehdotukset (KHS) 2021 vuoden loppuun mennessä ELY-keskuksille (KalL 130 §, KalL 303/2020).


Mikä muuttui vuoden 2015 kalastuslaissa vesialueomistajan kannalta verrattuna vanhaan?

Kalavarojen käyttö ja hoito on kaikilla kalatalousalueilla järjestettävä kalastuslain 1 §:n mukaisia tavoitteita toteuttavalla käyttö- ja hoitosuunnitelmalla, jonka sisältövaatimukset on säädetty kalastuslaissa ja jonka hyväksyy ELY-keskus (HE perustelut / KalL 35 §). Kalastus on järjestettävä käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Kalastuksen järjestämisestä vastaa kalastusoikeuden haltija (KalL 41 §).

FAQ Oikeudet

FAQ Määritelmät

Miten selvität vesialueen omistajan