Korkeimman hallinto-oikeuden päätös selkeytti kalastuslain tulkintaa

09.05.2023

Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksen KHO:2023:39 2.5.2023 (https://www.kho.fi/fi/index/paatokset/vuosikirjapaatokset/1682584516511.html) koskien valitusoikeuden käyttäminen käyttö- ja hoitosuunnitelman vahvistamisesta kalatalousalueella.

Päätöksen mukaisesti: ”Kalastuslaissa tarkoitettu kalatalousalueen yleiskokouksen päätös käyttö- ja hoitosuunnitelmaa koskevan ehdotuksen vahvistamisesta on asian valmisteluun kuuluva toimi. Päätökseen ei voida vaatia oikaisua kalastuslain nojalla eikä siihen voida myöskään hakea muutosta valittamalla.”

ELY-keskus hyväksyy kalatalousalueen yleiskokouksen vahvistaman käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotuksen, jos kalastuslain 37 §:n 1 momentin 1 — 4 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät. Muussa tapauksessa ELY-keskus voi pykälän 3 momentin perusteella palauttaa ehdotuksen kalatalousalueelle uudelleen valmisteltavaksi.”

Hallintopäätös, johon voidaan hakea muutosta valittamalla, syntyy vasta käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksymistä koskevan ELY-keskuksen ratkaisun myötä.”

Juha-Pekka Ripatti

toiminnanjohtaja

09.05.2023Korkeimman hallinto-oikeuden päätös selkeytti kalastuslain tulkintaa
14.04.2023Kalastuksen järjestäminen yksityisoikeudellisella sopimuksella
23.06.2021Saimaan norppasaaristosta UNESCOn maailmanperintökohde?
11.05.2021VEALOn toiminnanjohtaja Ripatin radiohaastattelu saimaannorpan suojelusta
22.04.2021VEALOn toiminnanjohtaja Ripatin radiohaastattelu
26.03.2021Saimaannorpan suojelumyönteisyys uhattuna
22.01.2021Saimaannorppa ja kalastus -työryhmän raportti julkaistu
08.01.2021Lausunto omistajakorvauksien jakoperusteista 8.1.2021
02.12.2020Kalastusoikeuksien vuokraamisesta lisätuloja osakaskuntatoimintaan
15.10.2020Ministeriö julkaisi yhteenvedon saimaannorppakeskustelujen palautteista

Siirry arkistoon »