VEALO aloitti toiminnan elokuussa 2019

Vesialueomistajain liitto VEALO ry on aloittanut toimintansa elokuun
alussa 2019. Yhdistys on perustettu valvomaan sekä vesialueita
omistavien kansalaisten, yhteisöjen ja yritysten että
kalastusoikeuden haltijoiden perustuslaillista omaisuuden suojaa.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto osallistuu muun muassa
kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön kansalaisjärjestöjen
ja viranomaisten kanssa, harjoittaa tiedotus- ja neuvontatoimintaa
sekä puolustaa perustuslaillista omaisuuden suojaa puuttumalla
havaitsemiinsa epäkohtiin lainsäädännössä, erityisesti kalastus- ja
metsästysoikeuden osalta.

VESIALUEOMISTAJAIN LIITTO VEALO ry