Ministeriö julkaisi yhteenvedon saimaannorppakeskustelujen palautteista

15.10.2020

Maa- ja metsätalousministeriö julkaisi 9.10.2020 kotisivuillaan uutisen ”Saimaannorpan ja kalastuksen tasapaino työn alla: Saimaannorppa ja kalastus -keskustelutilaisuuksien palautteet arvokasta tietoa työryhmälle. ” Kyseessä on yhteenveto alkusyksystä pidetyistä viidestä maakunnallisesta keskustelutilaisuudesta (katso VEALOn uutinen 4.9.2020).

Saimaannorppa ja kalastus -työryhmä käsitteli kokouksessaan 2.10.2020 asiantuntija Aurora Paloheimon (MMM) laatimaa ”Yhteenvetoraporttia: Saimaannorppa ja kalastus -kiertueen keskustelut”. Tässä 21-sivuisessa raportissa käydään läpi keskusteluissa esiin tulleita näkökulmia kahdeksasta aihepiiristä: Nykyiset rajoitukset, sopimukset ja korvaukset, Norppakanta - tavoitetila, Rajoitusten ajankohta, Rajoitusalueen sijainti, Kalastusvälineet, Suojelu muilla keinoin, Yhteistyö ja vuoropuhelu sekä Tiedottaminen. Yhteenvetoraportin voi ladata MMM:n uutisesta.

Yhteenvetoraportista voidaan nostaa esille esimerkiksi seuraavia näkökulmia; nykyiset rajoitukset hyväksytään, asetetaan uusi 700 saimaannorpan välitavoite, vesialueen omistajien vapaaehtoisten suojelusopimusten korvaustasoon pitäisi tehdä indeksikorotus, kalastusrajoitusten jatkaminen heinäkuulle herätti laajaa ja voimakasta vastustusta kaikissa aluetilaisuuksissa, kalastusrajoituksia tulisi myös voida purkaa ja suojelu ei voi poissulkea kalastusta. Keskusteluun nousi myös kuuttien suuri pesäkuolleisuus ja uutena tekijänä petoeläimet.

Kunkin aihepiirin lopussa on yhteenveto kehitysehdotuksista. Nämä kehitysehdotukset ovat keskustelutilaisuuksissa esille nousseita ehdotuksia. Ne eivät ole ainakaan tässä vaiheessa Saimaannorppa ja kalastus -työryhmän ehdotuksia. Saimaannorppa ja kalastus -työryhmä jättää esityksensä maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle 11.12.2020 mennessä.

Työryhmä päätti kokouksessaan 2.10.2020 avata myös kaikille avoimen verkkokyselyn viikolla 42. Kyselyn avulla selvitetään suomalaisten näkemyksiä saimaannorpan suojelemiseksi tehtäviin kalastusrajoituksiin.

Juha-Pekka Ripatti

toiminnanjohtaja

09.05.2023Korkeimman hallinto-oikeuden päätös selkeytti kalastuslain tulkintaa
14.04.2023Kalastuksen järjestäminen yksityisoikeudellisella sopimuksella
23.06.2021Saimaan norppasaaristosta UNESCOn maailmanperintökohde?
11.05.2021VEALOn toiminnanjohtaja Ripatin radiohaastattelu saimaannorpan suojelusta
22.04.2021VEALOn toiminnanjohtaja Ripatin radiohaastattelu
26.03.2021Saimaannorpan suojelumyönteisyys uhattuna
22.01.2021Saimaannorppa ja kalastus -työryhmän raportti julkaistu
08.01.2021Lausunto omistajakorvauksien jakoperusteista 8.1.2021
02.12.2020Kalastusoikeuksien vuokraamisesta lisätuloja osakaskuntatoimintaan
15.10.2020Ministeriö julkaisi yhteenvedon saimaannorppakeskustelujen palautteista

Siirry arkistoon »