Hyödyllisiä linkkejä:


https://www.pyydysmerkki.fi/

Toimittaja Eero Mattila Helsingin Lähiradiosta haastatteli puhelimitse VEALOn toiminnanjohtaja Juha-Pekka Ripattia 7. huhtikuuta 2021 käyttö- ja hoitosuunnitelmista. Haastattelu löytyy linkistä


https://soundcloud.com/eero-mattila-693891321/vesialueomistajien-kannanotto-kaytto-ja-hoitosuunnitelmaanPerusoikeuksista ihmisoikeuskeskuksen sivuilta

Ihmisoikeudet

Ihmisoikeudet Suomessa

Perusoikeudet valtiosäännössämme


Täsmällisyys-ja tarkkarajaisuusvaatimus

http://lainkirjoittaja.finlex.fi/4-perusoikeudet/4-1/#jakso-4-1-15


Kalastuslain mukaiset kalatalouden organisaatiot (KalL 3 luku)

Maa-ja metsätalousministeriö

Elinkeino-,liikenne- ja ympäristökeskukset

Metsähallitus

Luonnonvarakeskus

Kalatalousalueet (118 kpl, jokaisella oma sähköpostiosoite)

Alueelliset kalatalouden yhteistyöryhmät (10 kpl)


MMM:n hyväksymät kalastuslain mukaiset valtakunnalliset kalastusalan järjestöt (ei-valtiolliset toimijat) kaudelle 23.4.2018 – 23.4.2023

Kalatalouden Keskusliitto ry.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry

Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL r.y

Suomen Sisävesiammattikalastajat ry

Suomen Kalastusopaskilta ry


Muita toimijoita

Arvometsän juuret