FAQ oikeudetKenellä on kalastusoikeus?


Kalastusoikeus perustuu vesialueen omistukseen. Oikeus kalastaa ja määrätä kalastuksesta kuuluu vesialueen omistajalle. Kalastusoikeus on omaisuutta, jonka voi vuokrata tai myydä. Kalastusoikeus nauttii perustuslaillista omaisuuden suojaa.

Kalastusoikeuden haltijoita ovat:
a) yhteisen vesialueen osakaskunta;
b) osakaskuntaan kuulumattomat vesialueen omistajat;
c) kiinteistön omistaja, jos kiinteistölle kuuluu erityisperusteisia kalastusetuuksia;
d) kalastusrasitteeseen tai muuhun oikeusperusteeseen perustuen kalastusoikeutta hallinnoiva luonnollinen- tai oikeushenkilö; tai
e) kalastusoikeuden omistajaa kuulematta siirrettävissä olevaan vuokrasopimukseen perustuen hallinnoiva luonnollinen- tai oikeushenkilö.

Mitä ovat yleiskalastusoikeudet?


Jokaisella on oikeus ilman kalastonhoitomaksun maksamista onkia ja pilkkiä sekä kalastaa silakkaa yhdellä vavalla siimaan kiinnitetyillä pystysuunnassa liikuteltavilla koukuilla (silakanlitkaus).Jokaisella kalastonhoitomaksun suorittaneella sekä jokaisella alle 18-vuotiaalla ja 65 vuotta täyttäneellä on oikeus harjoittaa viehekalastusta. Edellä tarkoitetut oikeudet eivät koske vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueita, eivätkä niitä vesialueita, joilla kalastaminen on muun säännöksen nojalla kielletty.