Vesialueomistajat VEALO

Tervetuloa Vesialueomistajain liitto VEALO ry:n kotisivuille. Liitto on sekä vesialueita omistavien kansalaisten, yhteisöjen ja yritysten että kalastusoikeuden haltijoiden valtakunnallinen edunvalvontajärjestö.

Tässä tarkoituksessa liitto toimii muun muassa yksityisomistuksen edunvalvojana ja perustuslaillisen omaisuuden suojan puolustajana.

Suomen pinta-alasta jokainen maa- ja vesineliömetri on jonkun tahon omistama. Vesialueiden omistusoikeus kuuluu joko valtiolle (yleiset vesialueet), osakaskunnille (yhteiset vesialueet) tai yksityisille kiinteistönomistajille.

Yhteisellä alueella tarkoitetaan kahdelle tai useammalle kiinteistölle yhteisesti kuuluvaa aluetta. Yhteisen alueen osakkaita ovat kiinteistöjen omistajat. Osakkaat muodostavat osakaskunnan.

Suomessa on noin 20.500 osakaskuntaa, joihin kuuluu noin 1.400.000 osakaskiinteistöä. Osakaskunnista 70 prosenttia on sisävesillä, ja niiden hallinnassa on 80 - 90 prosenttia sisävesien pinta-alasta. Lisäksi koko maassa on noin 14.400 yksityistä vesialuetta. Näiden osuus sisävesien pinta-alasta on noin 5 - 10 prosenttia. Valtion yleisvesialueita on sisävesien pinta-alasta noin kolme prosenttia.


Oikeus määrätä kalastuksesta kuuluu vesialueen omistajalle!Vastuunrajoitus

Kaikki kotisivuillamme annettavat tiedot ovat tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin. Näillä kotisivuilla olevaa tietoa ei pidä tulkita oikeudelliseksi neuvonannoksi. Erilaisissa
juridisissa ongelmissa on aina syytä kääntyä asianajajan puoleen.

VEALO ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuluista tai tappioista, jotka aiheutuvat kotisivuston käytöstä.

Vesialueomistajain liitto VEALO ry:llä on oikeudet kotisivuilla olevaan aineistoon ja
julkaistuihin teksteihin. VEALO ei takaa kotisivuilta löytyvien tietojen oikeellisuutta eikä ajankohtaisuutta. Palveluun voi sisältyä käyttäjän avuksi tarkoitettuja linkkejä kolmansien
tahojen sivuille. VEALO ei vastaa toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä miltään osin huolimatta siitä, että tähän palveluun pääsee VEALOn kotisivujen kautta linkillä tai muulla
tavoin.

Uutiset

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös selkeytti kalastuslain tulkintaa (09.05.2023)
Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksen KHO:2023:39 2.5.2023 (https://www.kho.fi/fi/index/paatokset/vuosikirjapaatokset/1682584516511.html) koskien valitusoikeuden..

14.04.2023  Kalastuksen järjestäminen yksityisoikeudellisella sopimuksella
23.06.2021  Saimaan norppasaaristosta UNESCOn maailmanperintökohde?
11.05.2021  VEALOn toiminnanjohtaja Ripatin radiohaastattelu saimaannorpan suojelusta