Vuoden jatkoaika käyttö- ja hoitosuunnitelmien laatimiselle

05.05.2020

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vahvisti torstaina 30.4.2020 useita lakimuutoksia johtuen koronaviruksesta aiheutunut poikkeustila. Yksi tehdyistä lakimuutoksista koski kalastuslain 130 §:ää, jossa säädetään, milloin kalatalousalueiden tulee viimeistään esittää ehdotus käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi hyväksyttäväksi ELY-keskukselle. Tämä takaraja oli vuoden 2020 loppu mutta lakimuutoksella takarajaa on nyt jatkettu vuodella vuoden 2021 loppuun mennessä.

Vanhan kalastuslain (286/1982) mukaisesti hyväksytyt käyttö- ja hoitosuunnitelmat ovat voimassa siihen asti, kunnes elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on hyväksynyt nykyisen kalastuslain mukaisen käyttö- ja hoitosuunnitelman.

Laki kalastuslain 130 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 303/2020

27.05.2020Keskustelutilaisuudet saimaannorpan ja kalastuksen yhteensovittamisesta
05.05.2020Vuoden jatkoaika käyttö- ja hoitosuunnitelmien laatimiselle
23.02.2020MTK syyttää kuntia maakauppoihin painostamisesta ja pakkolunastuksella uhkaamisesta
23.12.2019Uusi kalastuslaki heikentää omistajan perusoikeuksia
05.12.2019Maanomistaja 2/2019 Vesialue-teemanumero
25.10.2019Luonnonvarakeskukselta tuhti tietopaketti kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien valmistelun tueksi
17.09.2019VEALO aloitti toimintansa elokuussa 2019
29.08.2019Porvoo-Sipoon kalatalousalueen KHS malli julkaistu
13.03.2019Eduskunta hyväksyi kalastuslain muutoksen 309/2018
13.02.2019Lapin jokivarsien kalastajat vaativat oikeuksiaan lakiin

Siirry arkistoon »